+ 48 690 333 735

Dokumenty Konkursowe

Księga wizualizacji znaku PO Ryby. Aktualna od 15.02.2019r.

https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/03_ksiega-wizualizacji-znaku-2014-2020_29.01.2019_podpis-1.pdf

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców. Obowiązują od 01.10.2019r.