+ 48 690 333 735

Rada programowa 20.10.2020r. Panel logowania.

Na podstawie § 10 Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania “Jurajska Ryba” Przewodniczący Rady Programowej zaprasza wszystkich członków Rady Programowej na obowiązkowe posiedzenie w zakresie: wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju...

Ogłoszenie o konkursie 4/2020/I Szansa na dotację!

STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ JURAJSKA RYBA” ogłasza KONKURS nr 4/2020/I na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” W ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności...