+ 48 690 333 735

Ogłoszenie o konkursie 4/2020/I Szansa na dotację!

STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ JURAJSKA RYBA” ogłasza KONKURS nr 4/2020/I na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” W ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności...