+ 48 690 333 735

Kwestionariusz RRW-22 z danymi za 2020r.

Uwaga Rybacy !!!  Przypominamy o  ustawowym obowiązku przekazywania kwestionariuszy RRW-22 (do pobrania TUTAJ). Podstawą formalną zbierania kwestionariuszy jest Program badań statystycznych statystyki publicznej na 2020 rok –  Rozporządzenie Rady...