+ 48 690 333 735

Kwestionariusz RRW-22 z danymi za 2020r.

Uwaga Rybacy !!!  Przypominamy o  ustawowym obowiązku przekazywania kwestionariuszy RRW-22 (do pobrania TUTAJ). Podstawą formalną zbierania kwestionariuszy jest Program badań statystycznych statystyki publicznej na 2020 rok –  Rozporządzenie Rady...

Ankieta – badania potrzeb mieszkańców

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety dotyczącej badania potrzeb mieszkańców. Celem ankiety jest zebranie Państwa cennych uwag dotyczących potrzeb lokalnych społeczności w kontekście kolejnego okresu programowania. Ankieta dostępna jest do 20...