+ 48 690 333 735

UWAGA! Uaktualnienie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy.

Co się zmieniło w Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców? Zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zostały dostosowane do wytycznych w sprawie przedłużenia okresu zawieszenia sankcjonowania naruszeń oraz...

Walne Zgromadzenie Członków już za nami….

W dniu 06 Lipiec 2021r w Żarkach w „Gościńcu Zaklasztorze” odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”.  W trakcie spotkania, podjęte zostały następujące uchwały: w sprawie zatwierdzenia...

Aktualizacja LSR „Jurajska Ryba”

W dniu 05.02.2021r. Zarząd Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba” podjął decyzję o aktualizowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z tym, informujemy o możliwości zgłaszania swoich uwag i zmian do proponowanych zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Jurajska...