+ 48 690 333 735

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Składkę można wpłacić:
przelewem na konto bankowe, w tytule przelewu „składka członkowska za ……. r.” oraz imię i nazwisko / nazwa osoby wpłacającej

  • Krakowski Bank Spółdzielczy O/Niegowa F/Przyrów
    Konto nr 83 8591 0007 6330 0926 7688 0001