+ 48 690 333 735

Wyniki konkursu 1/2022/II

Dnia 29.06.2022r w siedzibie biura RLGD „Jurajska Ryba” odbyło się posiedzenie Rady Programowej, na którym zostały ocenione wnioski w ramach naboru nr 1/2022/II. W ramach konkursu nr  1/2022/IIP  2.1.1 Infrastruktura turystyczna i odpoczynkowa...