+ 48 690 333 735

Kwestionariusze RRW 22 i RRW 23.

Informujemy iż na stronie Instytutu Rybactwa Śródlądowego dostępne są kwestionariusze RRW 22 i RRW 23 z danymi za 2017 rok. Terminowe złożenie sprawozdania jest ustawowym obowiązkiem  każdego podmiotu akwakultury (RRW-22), a także uprawnionych do rybactwa prowadzących...

Apel Konwentu Marszałków Województw RP

Szanowni Państwo, W załączniku przekazujemy do wiadomości apel Konwentu Marszałków Województw RP do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie przywrócenia 100% rekompensat wodnośrodowiskowych....