+ 48 690 333 735

Dotacje na biznes społeczny

Ruszył nabór na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych prowadzony przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który trwa od 01.10.2020 r. do 30.10.2020 r. Masz pomysł na biznes, który będzie miał społeczny wymiar? My mamy środki i know-how,...

Rada programowa 20.10.2020r. Panel logowania.

Na podstawie § 10 Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania “Jurajska Ryba” Przewodniczący Rady Programowej zaprasza wszystkich członków Rady Programowej na obowiązkowe posiedzenie w zakresie: wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju...

Ogłoszenie o konkursie 4/2020/I Szansa na dotację!

STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ JURAJSKA RYBA” ogłasza KONKURS nr 4/2020/I na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” W ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności...