+ 48 690 333 735

Informacja o spotkaniu!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów z poddziałania: 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz 9.2.4 Rozwój usług społecznych. RPSL.09.01.04-IZ.01-24-275/18  z poddziałania 9.1.4....

Nowe wzory dokumentów !!!

Informujemy, że na stronie internetowej MGMiŻŚ pod adresem: https://mgm.gov.pl/bez-kategorii/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-w-zakresie-dzialania-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc/  ,  znajdują się...

Wyniki konkursu nr 1/2018/III i 2/2018/III

Dnia 17.10.2018r odbyło się posiedzenie Rady Programowej, na którym zostały ocenione wnioski w ramach naboru nr 1/2018/III i nr 2/2018/III. W ramach konkursu nr 1/2018/III P 1.3.1 Rozpoczynanie działalności gospodarczej w sektorze rybackim lista rankingowa nr...

Informacja!!!

Z uwagi na prowadzone remonty w budynku gdzie mieści się siedziba naszego Stowarzyszenia, informujemy, że w dniach od 08.10-12.10.2018r biuro RLGD „Jurajska Ryba” będzie przeniesione do Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, tel. kontaktowy...

Wyniki konkursów nr 1/2018/II i 2/2018/II.

Dnia 24.08.2018r odbyło się posiedzenie Rady Programowej, na którym zostały ocenione wnioski w ramach naboru nr 1/2018/II i nr 2/2018/II. W ramach konkursu nr 1/2018/II P 2.2.2 TWORZENIE STAŁEJ I PRZENOŚNEJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ, HANDLOWEJ ORAZ EKSPOZYCYJNEJ ORAZ...