+ 48 690 333 735

RLGD „Jurajska Ryba” – za nami szkolenia

W dniach 14/15 Października 2021r, Stowarzyszenie RLGD „Jurajska Ryba” zorganizowało 2-dniowe szkolenie wyjazdowe, w którym udział wzięli pracownicy Biura oraz Członkowie organów Stowarzyszenia. Szkolenie to zaplanowane zostało w ramach realizacji Planu Komunikacji. W...

Laureaci konkursu plastycznego „Podwodny Świat”

W dniach 10.09. do 30.09.2021r. Stowarzyszenie RLGD „Jurajska Ryba” ogłosiło konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju (tj. Gminy: Przyrów, Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Janów, Żarki, Lelów, Irządze, Szczekociny, Żytno)...

Za nami: Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów

Dnia 12.10.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba”, odbyło się szkolenie informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych Beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. W trakcie szkolenia,...