+ 48 690 333 735

Aktualizacja LSR – informacja

Informujemy, że w związku z brakiem uwag, które można było wnosić do biura RLGD „Jurajska Ryba” do dnia 13.03.19r do godziny 15:30, Zarząd RLGD „Jurajska Ryba”, zobowiązał Dyrektora Biura RLGD do przeprowadzenia dalszych czynności przewidzianych w procesie...

Kwestionariusze RRW za 2018

Informujemy, że na stronie Instytutu Rybactwa Śródlądowego dostępne są kwestionariusze RRW za rok 2018. Przypominamy o obowiązku sprawozdawczym w terminach: RRW 22 – do 15 marca 2019, RRW 23 – do 31 maja...

Zaproszenie na obchody 650 lecia lokacji Przyrowa.

Wójt Gminy Przyrów oraz Przewodnicząca Rady Gminy Przyrów, serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na obchody 650 lecia lokacji Przyrowa, które odbędą się w dniu 17.03.2019r. Szczegółowy program obchodów, przedstawiamy poniżej....

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 06.03.2019r. Zarząd Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba” podjął decyzję o aktualizowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z tym, informujemy o możliwości zgłaszania swoich uwag i zmian do proponowanych zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD...

Nowa wersja Księgi wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020

Informujmy, że Instytucja Zarządzająca opublikowała nową wersję Księgi wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020, która będzie obowiązywać od dnia 15 lutego 2019 r. Więcej informacji na ten temat w podanym poniżej linku Informacja i promocja PO RYBY...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – KSIĘGOWY.

Zarząd Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba” ogłasza konkurs na stanowisko księgowego. Szczegóły naboru przedstawiamy poniżej: I. Wymagania wobec kandydata: 1. Wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe. 2. Co najmniej 3-letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów...