+ 48 690 333 735

Badania ankietowe mieszkańców

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba”, zwraca się z prośbą o udział w badaniu ankietowym. Ankieta skierowana jest do mieszkańców i ma na celu pozyskanie informacji na temat warunków życia w gminach obszaru. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą...

Za nami spotkanie otwarte i spotkanie ewaluacyjne.

Dnia 08.09.2022r. w siedzibie biura RLGD „Jurajska Ryba” odbyły się 2 spotkania: o godzinie 13:00 spotkanie otwarte z mieszkańcami i partnerami RLGD ” Jurajska Ryba” , natomiast o godzinie 14:00 spotkanie ewaluacyjne. Uczestnikami byli przedstawiciele gmin...