+ 48 690 333 735

Wyniki konkursów 1/2019/I, 2/2019/II.

Dnia 23.01.2020r odbyło się posiedzenie Rady Programowej, na którym zostały ocenione wnioski w ramach naboru nr 1/2019/II, 2/2019/II. W ramach konkursu nr 1/2019/II P 1.3.3Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze...

Informacja

Informujemy, iż dnia 31.12.2019r. biuro Stowarzyszenia „Jurajska Ryba” będzie czynne w godzinach 07:30-12:00.

Informacja

Informujemy, iż dnia 24.12.2019r. biuro Stowarzyszenia „Jurajska Ryba” będzie nieczynne.