+ 48 690 333 735

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju .

Informujemy, że na wniosek gmin członkowskich oraz w celu sprostowania omyłek pisarskich w treści LSR, podjęta została decyzja o aktualizowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z tym, prosimy o wnoszenie swoich uwag do proponowanych zmian, uwzględnionych w LSR,...

Walne Zgromadzenie Członków – podsumowanie.

7 Marca 2018 r. (Środa) o godz. 14:00 w Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie, odbyło się Walne Zebranie Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”. Zabranie otworzył Prezes Stowarzyszenia „Jurajska Ryba” P. Robert Nowak. Na wstępie przywitał wszystkich...

Aktualizacja LSR „Jurajska Ryba” – informacja.

Informujemy, że w związku z brakiem uwag, które można było wnosić do biura RLGD „Jurajska Ryba” do dnia 28.02.18r do godziny 12:00, Zarząd RLGD „Jurajska Ryba”, zobowiązał Dyrektora Biura RLGD do przeprowadzenia dalszych czynności przewidzianych w procesie...

Walne Zgromadzenie Członków – 07 Marzec 2018r. ZAPRASZAMY!!!

Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba” zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 7 Marzec 2018 r. (Środa) o godzinie: 14.00 – pierwszy termin 14.15 – drugi termin (zgodnie z § 13 ust. 3 statutu RLGD „Jurajska Ryba”) Gminny Ośrodek...

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju.

Informujemy, że na wniosek gmin członkowskich podjęta została decyzja o aktualizowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z tym, prosimy o wnoszenie swoich uwag do proponowanych zmian, uwzględnionych w LSR, str. nr 81 Uwagi należy wnosić do dnia 28.02.2018r do...