+ 48 690 333 735

Operacja własna pt.: „Wspieranie współpracy lokalnych podmiotów z terenu RLGD „Jurajska Ryba” oraz promowanie ryby jako produktu lokalnego” została zrealizowana w okresie od czerwca 2022 roku do lutego 2023 roku.

Wniosek złożony został w ramach:

Celu ogólnego nr 1 Innowacyjna, zrównoważona i konkurencyjna gospodarka rozwijająca się w oparciu o zasoby rybackie obszaru RLGD „Jurajska Ryba”,

Celu szczegółowego nr 1.2 Nowe oraz rozwijające się rynki zbytu produktów rybackich RLGD „Jurajska Ryba”, oraz

Przedsięwzięcia P.1.2.2 Tworzenie sieci współpracy gospodarczej, społecznej i/lub naukowej o charakterze regionalnym i ponadregionalnym.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tej operacji wyniosła 30 000,00 zł

Realizacja operacji obejmowała organizację towarzyskich zawodów wędkarskich, organizację cyklu warsztatów kulinarnych oraz wydanie książeczki kucharskiej.

Zawody wędkarskie odbyły się 4 czerwca 2022 roku na zbiorniku wodnym w Szczekocinach przy współpracy z kołem wędkarskim ze Szczekocin. W zawodach wzięły udział drużyny wędkarskie z gmin członkowskich RLGD. Na przygotowanie zawodów, stowarzyszenie „Jurajska Ryba” wydało kwotę 1897,67zł.

Kolejnym etapem realizacji operacji była organizacja warsztatów kulinarnych dla członków KGW z terenu gmin członkowskich. Z każdej gminy udział wzięło 10 osób czyli w sumie 90 osób. Warsztaty zostały przeprowadzone w hotelu „Amazonka” w Zawadzie Pilickiej przez wykwalifikowanego kucharza, w pięciu turach. Koszt całego cyklu warsztatów to 15 000,00 zł.

Po przeprowadzeniu warsztatów kulinarnych, Stowarzyszenie RLGD „ Jurajska Ryba” przy współpracy z uczestnikami warsztatów i kucharzem prowadzącym, opracowało i wydało książeczkę z przepisami na potrawy z ryb słodkowodnych. Koszt 500 sztuk książeczek w kształcie ryby to 14 800,00 zł.

Cel operacji jakim było wspieranie rozwijających się rynków zbytu produktów rybackich poprzez organizację wydarzeń i działań promujących spożycie ryb słodkowodnych został w pełni osiągnięty.

Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych.