+ 48 690 333 735

Wniosek o dofinansowanie 4.2 z wyłączeniem projektów grantowych

Wniosek o płatność 4.2 z wyłączeniem projektów grantowych

Umowa o dofinansowanie 4.2 z wyłączeniem projektów grantowych

Aktualne dokumenty dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych