+ 48 690 333 735

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” serdecznie zaprasza członków stowarzyszenia jak również mieszkańców obszaru objętego LSR, na spotkanie otwarte i spotkanie ewaluacyjne, dotyczące realizacji LSR oraz działalności Stowarzyszenia, w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PO RYBY na lata 2014-2020.

Spotkania odbędą się w dniu 08 wrzesień 2022 (czwartek)

w siedzibie biura RLGD „Jurajska Ryba”

ul. Rynek 17, 42-248 Przyrów w podanych godzinach:

13:00 Spotkanie otwarte dla mieszkańców oraz partnerów RLGD „Jurajska Ryba”

14:00 Spotkanie ewaluacyjne

Serdecznie zapraszamy!!!