+ 48 690 333 735

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” serdecznie zaprasza członków stowarzyszenia jak również mieszkańców obszaru objętego LSR, na spotkanie otwarte i ewaluacyjne, dotyczące realizacji LSR oraz działalności Stowarzyszenia, w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PO RYBY na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 08 wrzesień 2022 (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie biura RLGD „Jurajska Ryba” ul. Rynek 17, 42-248 Przyrów.