+ 48 690 333 735

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych.

Szczegóły zamówienia poniżej:


ZAMAWIAJĄCY:
Rybacka Lokalna Grupa Działania „JURAJSKA RYBA”
ul. Rynek 17, 42-248 Przyrów
NIP: 949-22-01-535; REGON: 361584620

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów kulinarnych.
Warsztaty będą współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów kulinarnych, w których udział wezmą Panie z KGW z wszystkich gmin obszaru RLGD „Jurajska Ryba”

( średnio po 10 osób z każdej Gminy, dwie Gminy na jednych warsztatach ).

Celem warsztatów jest promowanie spożycia ryb słodkowodnych!
Wymogi :
1) przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 5 warsztatów kulinarnych w wymiarze 3 godziny każdy przez osobę profesjonalnie zajmującą się gotowaniem
2) zapewnienie miejsca z odpowiednim zapleczem kuchennym

3) zapewnienie produktów spożywczych  i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia warsztatów

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Dokładny termin do ustalenia.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna zostać dostarczona do dnia 12.09.2022r. osobiście do Biura RLGD „Jurajska Ryba” bądź przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e-mail: lgr@przyrow.pl

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura RLGD „Jurajska Ryba” pod numerem telefonu 690-333-735.