+ 48 690 333 735

Dnia 29.06.2022r w siedzibie biura RLGD „Jurajska Ryba” odbyło się posiedzenie Rady Programowej, na którym zostały ocenione wnioski w ramach naboru nr 1/2022/II.

W ramach konkursu nr  1/2022/II
P  2.1.1 Infrastruktura turystyczna i odpoczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR

http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2022/07/operacje-zgodne-z-ogłoszeniem.pdf

Lista rankingowa wniosków wybranych w konkursie i mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu:

http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2022/07/ranking-wniosków-wybranych.pdf

Poniżej przedstawiamy:

Protokół z posiedzenia Rady Programowej RLGD „Jurajska Ryba

http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2022/07/Protokół.pdf

Rejestr Członków Rady Programowej

http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2022/07/Lista-rejestr.pdf