+ 48 690 333 735

Dnia 16 maja 2022r. biuro RLGD „Jurajska Ryba” zakończyło nabór wniosków o dofinansowanie.

W ramach konkursu prowadzony był nabór na przedsięwzięcie P 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i odpoczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury.

Wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę: 397 350,54 zł

1. Ludowy Klub Sportowy „Zieloni” Żarki

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiacy”

4. Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie

5. Gmina Janów

6. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach

7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lelów

8. Dom Kultury w Koniecpolu

9. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie

Limit dostępnych środków: 400 000,00zł.