+ 48 690 333 735

 

Dnia 07.12.2021r odbyło się posiedzenie Rady Programowej, na którym zostały ocenione wnioski w ramach naboru nr 1/2021/I, 2/2021/I, 3/2021/I.

 

W ramach konkursu nr  1/2021/I
P 1.3.2 Utrzymanie miejsc pracy w sektorze rybackim i poza nim oraz zdobywanie nowych umiejętności zawodowych

lista rankingowa:http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2021/12/lista-nr-1.pdf

W ramach konkursu nr  2/2021/I
P 1.2.1 Rybacy, przedsiębiorcy branży rybackiej, organizacje społeczne i instytucje publiczne uczestnikami i/lub organizatorami wydarzeń lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych.

lista rankingowa:http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2021/12/lista-nr-2.pdf

W ramach konkursu nr  3/2021/I
P 2.1.2 Spójny system informacji i promocji obszaru RLGD „Jurajska Ryba”

lista rankingowa: http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2021/12/lista-nr-3.pdf

 

Poniżej przedstawiamy:

Rejestr Członków Rady Programowej RLGD „Jurajska Ryba” 

http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2021/12/Rejestr-Członków-Rady-Programowej-RLGD-„Jurajska-Ryba”.pdf

Protokół nr 2/2020 z posiedzenia Rady Programowej RLGD „Jurajska Ryba

http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2021/12/Protokół-z-07.12.21r.pdf

Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR

Konkurs nr 3  http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2022/02/Konkurs-nr-3.pdf

Konkurs nr 2 http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2022/02/Konkurs-nr-2.pdf

Konkurs nr 1 http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2022/02/Konkurs-nr-1.pdf