+ 48 690 333 735

Na podstawie § 10 Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania “Jurajska Ryba” Przewodniczący Rady Programowej zaprasza wszystkich członków Rady Programowej na obowiązkowe posiedzenie w zakresie: wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba”.

Termin posiedzenia: 07.12.2021 r., godz. 10.00

Miejsce posiedzenia: Siedziba RLGD „Jurajska Ryba”, Przyrów ul. Rynek 17

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Wybór sekretarza posiedzenia;

3. Rozpatrzenie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów z terminu 18.10.2021 – 02.11.2021,oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania:

– przedsięwzięcie P.1.3.2 – Utrzymanie miejsc pracy w sektorze rybackim i poza nim oraz zdobywanie nowych umiejętności

– przedsięwzięcie P.1.2.1 – Rybacy, przedsiębiorcy branży rybackiej, organizacje społeczne i instytucje publiczne uczestnikami i/lub organizatorami wydarzeń lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych

– przedsięwzięcie P. 2.1.2 – Spójny system informacji i promocji obszaru RLGD „Jurajska Ryba”

5.Wolne wnioski i zapytania;

6. Zamknięcie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 prosimy o zachowanie w czasie posiedzenia Rady wymaganych środków ostrożności tj: założenie maseczki oraz dezynfekcja rąk.

Panel logowania dla Radnego, aplikacja Omikron:https://omikronkonkursy.pl/wnioski/ocena_rady.php?b=503500d591bbecffa7b208d9544b96bf&&c=1&&d=1&&osoba=