+ 48 690 333 735

Dnia 02 Listopada 2021r. Biuro RLGD „Jurajska Ryba” zakończyło nabór wniosków o dofinansowanie. W ramach konkursów prowadzony był nabór na 3 przedsięwzięcia:

KONKURS nr 1/2021/I

P 1.3.2 Utrzymanie miejsc pracy w sektorze rybackim i poza nim oraz zdobywanie nowych umiejętności zawodowych

Wpłynęły 4 wnioski na kwotę:550.089,00 zł

1. Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny

2. Firma Handlowo-Produkcyjna „JAMAR PLUS” Wiśniewski Jacek

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „Amazonka”–Ryszard Sosnowski

4. Spółdzielnia Socjalna Manofaktura Żarki

Limit dostępnych środków: 475.332,00 zł

KONKURS nr 2/2021/I

P 1.2.1 Rybacy, przedsiębiorcy branży rybackiej, organizacje społeczne i instytucje publiczne uczestnikami i/lub organizatorami wydarzeń lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych.

Wpłynął 1 wniosek na kwotę:17.697,00 zł

1. Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie

Limit dostępnych środków: 17.697,00 zł

KONKURS nr 3/2021/I

P 2.1.2 Spójny system informacji i promocji obszaru RLGD „Jurajska Ryba”

Wpłynęły 4 wnioski na kwotę: 70.788,00 zł

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lelów

2. Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie

3. Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej

4. Dom Kultury w Koniecpolu

Limit dostępnych środków: 70.790,00 zł