+ 48 690 333 735

Dnia 12.10.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba”, odbyło się szkolenie informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych Beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. W trakcie szkolenia, przedstawiono najistotniejsze kwestie związane z realizacją projektów. Począwszy od zasad ubiegania się o pomoc poprzez przybliżenie lokalnych kryteriów wyboru operacji, zgodności projektów z LSR, omówienie wniosku aplikacyjnego, biznes planu oraz innych niezbędnych załączników.

Wszystkim uczestnikom spotkania, serdecznie dziękujemy za przybycie.