+ 48 690 333 735

Dnia 20.10.2020r odbyło się posiedzenie Rady Programowej, na którym zostały ocenione wnioski w ramach naboru nr 1/2020/I, 2/2020/I, 3/2020/I, 4/2020/I.

W ramach konkursu nr 1/2020/I

P 1.3.4 Rozwijanie działalności gospodarczej lista rankingowa:  http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2020/10/nr.-1.pdf

W ramach konkursu nr 2/2020/I 

P 1.3.1 Rozpoczynanie działalności gospodarczej: lista rankingowa: 

http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2020/10/nr.-2.pdf

W ramach konkursu nr 3/2020/I

P 1.1.2 Odpowiednie do potrzeb warunki bezpieczeństwa w sektorze rybackim:

lista rankingowa:http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2020/10/nr.-3.pdf

W ramach konkursu nr 4/2020/I

P 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i odpoczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury

lista rankingowa:http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2020/10/nr.-4.pdf

Poniżej przedstawiamy:

Rejestr Członków Rady Programowej RLGD „Jurajska Ryba” http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2020/10/20.10.2020.pdf

Protokół nr 2/2020 z posiedzenia Rady Programowej RLGD „Jurajska Ryba

http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2020/10/Protokół-20.10.2020.pdf