+ 48 690 333 735

Na podstawie § 10 Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania “Jurajska Ryba” Przewodniczący Rady Programowej zaprasza wszystkich członków Rady Programowej na obowiązkowe posiedzenie w zakresie: wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba”.

Termin posiedzenia: 20.10.2020r., godz. 10.00

Miejsce posiedzenia: Siedziba RLGD „Jurajska Ryba”, Przyrów ul. Rynek 17

Informujemy, że uruchomiony został dostęp do aplikacji do oceny wniosków. Radni RLGD „Jurajska Ryba” proszeni są o dokonanie swoich ocen do dnia 19.10.2020r.

Dziękujemy!!!

Panel logowania dla Radnego, aplikacja Omikron:https://omikronkonkursy.pl/wnioski/ocena_rady.php?b=503500d591bbecffa7b208d9544b96bf&&c=1&&d=1&&osoba=