+ 48 690 333 735

Dnia 15 września 2020r. biuro RLGD „Jurajska Ryba” zakończyło nabór wniosków o dofinansowanie. W ramach konkursów prowadzony był nabór na 4 przedsięwzięcia:

KONKURS nr 1/2020/I P 1.3.4

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wpłynęło 6 wniosków na kwotę: 628.300,00 zł

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „SOSNOWSKI” – Kamil Sosonowski

2. Gospodarstwo Agroturystyczne „SKAŁKA” – Robert Skalski

3. Biuro Doradcze „BM” – Bożena Motłoch

4. Wojciech Kuczera

5. Ryszard Sosonowski

6. Karol Podlejski

Limit dostępnych środków: 629.267,00 zł.

KONKURS nr 2/2020/I P 1.3.1

ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wpłynął 1 wniosek na kwotę: 150.000,00 zł

1. Piotr Bogunia

Limit dostępnych środków: 450.016,00 zł

KONKURS nr 3/2020/I P 1.1.2

ODPOWIEDNIE DO POTRZEB WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA W SEKTORZE RYBACKIM

Wpłynął 1 wniosek na kwotę: 56.294,00zł

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „Amazonka”– Ryszard Sosnowski

Limit dostępnych środków: 56.294,00zł

KONKURS nr 4/2020/I P 2.1.1

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I ODPOCZYNKOWA TERENÓW PRZYBRZEŻNYCH I ŚRÓDLĄDOWYCH OBSZARÓW RYBACKICH I AKWAKULTURY

Wpłynęły 3 wnioski na kwotę: 69.201,00zł

1. Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie

2. Gmina Janów

3. Gmina Koniecpol

Limit dostępnych środków: 69.201,00 zł