+ 48 690 333 735

W dniu 20 Marca 2020r. upłynął termin wnoszenia uwag do aktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju „Jurajska Ryba”. W wyznaczonym terminie do Biura RLGD nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące aktualizacji LSR.

Następnym krokiem do aktualizacji LSR powinno być otwarte spotkanie z mieszkańcami a następnie zwołanie Walnego Zebrania Członków. Niestety z uwagi na ogłoszony stan epidemii na ten moment organizacja tych spotkań nie jest możliwa. Decyzję o organizacji spotkania otwartego i WZC odkładamy do dnia 24 Kwietnia 2020r.

W trudnej dla nas wszystkich sytuacji prosimy o zrozumienie i cierpliwość. Życzymy wszystkim dużo zdrowia.