+ 48 690 333 735

W dniu 22.01.2020r. Zarząd Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba” podjął decyzję o aktualizowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

W związku z tym, informujemy o możliwości zgłaszania swoich uwag i zmian do proponowanych zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Jurajska Ryba” w terminie od 11.03.2020 do 20.03.2020r, w formie pisemnej bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres lgr@przyrow.pl

Proponowane zmiany oznaczone są komentarzami na stronach 46, 48-49, 54, 58-62, 64-65, 76-82.

Projekt aktualizowanej LSR znajduje się poniżej:

http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2020/03/Projekt-aktualizowanej-LSR-2020-2.doc