+ 48 690 333 735

Dnia 23.01.2020r odbyło się posiedzenie Rady Programowej, na którym zostały ocenione wnioski w ramach naboru nr 1/2019/II, 2/2019/II.

W ramach konkursu nr 1/2019/II

P 1.3.3Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy nie związanych z podstawową działalnością rybacką.

lista rankingowa:http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2020/01/Lista-rankingowa-I.pdf

W ramach konkursu nr 2/2019/II

1.3.2 Utrzymanie miejsc pracy w sektorze rybackim oraz zdobywanie nowych umiejętności zawodowych związanych z sektorem akwakultury i rybołówstwa

lista rankingowa:http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2020/01/Lista-Rankingowa-II.pdf

Poniżej przedstawiamy:

Rejestr Członków Rady Programowej RLGD „Jurajska Ryba” http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2020/01/Rejestr.pdf

Protokół: http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2020/01/Protokół-2020r..pdf