+ 48 690 333 735

Dnia 13 Grudnia 2019r. biuro RLGD „Jurajska Ryba” zakończyło nabór wniosków o dofinansowanie. W ramach konkursów prowadzony był nabór na 4 przedsięwzięcia:

KONKURS nr 1/2019/II P 1.3.3

WSPIERANIE DYWERSYFIKACJI ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA W DRODZE TWORZENIA LUB UTRZYMANIA MIEJSC PRACY NIE ZWIĄZANYCH Z PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ RYBACKĄ

Wpłynął 1 wniosek na kwotę: 235.200,00 zł

F.H.U. „Smażalnia pod lasem” Andrzej Grzesiak

Limit dostępnych środków: 254 305,00 zł.

KONKURS nr 2/2019/II P 1.3.2

UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W SEKTORZE RYBACKIM ORAZ ZDOBYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH ZWIĄZANYCH Z SEKTOREM AKWAKULTURY I RYBOŁÓWSTWA

Wpłynął 1 wniosek na kwotę: 58.000,00 zł

Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny

Limit dostępnych środków: 179 865,00 zł.

KONKURS nr 3/2019/II P 1.3.4

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SEKTORA RYBACKIEGO

Limit dostępnych środków: 594 919,00 zł.

Nie został złożony żaden wniosek.

KONKURS nr 4/2019/II P 1.2.2

TWORZENIE SIECI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ I/LUB NAUKOWEJ O CHARAKTERZE REGIONALNYM I PONADREGIONALNYM

Limit dostępnych środków: 50.000,00 zł

Nie został złożony żaden wniosek.