+ 48 690 333 735

Dnia 03 Czerwca 2019r. Biuro RLGD „Jurajska Ryba”, zakończyło nabór wniosków o dofinansowanie. W ramach konkursów prowadzony był nabór na pięć przedsięwzięć:

KONKURS nr 1/2019/I 1.3.1

ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SEKTORZE RYBACKIM

Wpłynął 1 wniosek na kwotę: 69.000,00 zł

1. Alicja Bendkowska

Limit dostępnych środków: 450 016,00 zł

KONKURS nr 2/2019/I  P 2.1.2

SPÓJNY SYSTEM INFORMACJI I PROMOCJI OBSZARU RLGD „JURAJSKA RYBA”

Wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę: 159.608,00 zł

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach

2. Gmina Szczekociny

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lelów

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach

5. Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie

6. Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie

7. Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej

8. Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie

9. Dom Kultury w Koniecplu

Limit dostępnych środków: 160.000,00 zł

KONKURS nr 3/2019/I  P 1.1.3

REWITALIZACJA ZBIORNIKÓW WODNYCH I TERENÓW PRZYLEGŁYCH O WALORACH REKREACYJNYCH, EDUKACYJNYCH I PRZYRODNICZYCH

Wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę: 507.321,00 zł

1. Gmina Szczekociny

2. Gmina Przyrów

Limit dostępnych środków: 532.011,00

KONKURS nr 4/2019/I  P 1.2.1

RYBACY, PRZEDSIĘBIORCY BRANŻY RYBACKIEJ, ORGANIZACJE SPOŁECZNE I INSTYTUCJE PUBLICZNE UCZESTNIKAMI I/LUB ORGANIZATORAMI WYDARZEŃ LOKALNYCH, REGIONALNYCH I PONADREGIONALNYCH.

Wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę: 159.839,00 zł

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach

2.  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach

3. Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

4. Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie

5. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach

6. Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie

7. Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej

8. Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie

9. Dom Kultury w Koniecpolu

Limit dostępnych środków: 160.000,00 zł

KONKURS nr 5/2019/I  P 1.1.2

ODPOWIEDNIE DO POTRZEB WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA W SEKTORZE RYBACKIM

Wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę: 239.706,43 zł

1. Andrzej Grzesiak

2. Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny

3. Wojciech Kuczera

Limit dostępnych środków: 290.000,00 zł