+ 48 690 333 735

Informujemy, że na stronie Instytutu Rybactwa Śródlądowego dostępne są kwestionariusze RRW za rok 2018.

Przypominamy o obowiązku sprawozdawczym w terminach: RRW 22 – do 15 marca 2019, RRW 23 – do 31 maja 2019.