+ 48 690 333 735

14 Grudnia 2018r w siedzibie RLGD „Jurajska Ryba”, odbyło się spotkanie dotyczące ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju, będące częścią realizowanego Planu Komunikacji. Konieczność zorganizowania spotkania wynikła z wytycznych w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Podczas spotkania zaprezentowane zostały najważniejsze punkty, wersji roboczej raportu ewaluacyjnego, między innymi kwestie związane z wdrażaniem LSR jak chociażby: realizacja wskaźników, budżetu i innych zapisów umowy ramowej. Przedstawione zostały w tym zakresie szczegółowe dane związane z poziomem zakontraktowanych środków oraz osiągniętymi w związku z tym wskaźnikami. Przeanalizowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego za pośrednictwem strony internetowej RLGD „Jurajska Ryba”, oraz poddano pod dyskusję temat wypracowania ostatecznej wersji wniosków/rekomendacji dla rozwiązania problemów zdiagnozowanych w raporcie ewaluacyjnym.

 

Wynikiem pracy grupy było ostateczne opracowanie raportu ewaluacyjnego za co bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym na to spotkanie.