+ 48 690 333 735

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów z poddziałania:

9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz

9.2.4 Rozwój usług społecznych.

  • RPSL.09.01.04-IZ.01-24-275/18  z poddziałania 9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie,
  • RPSL.09.02.04-IZ.01-24-276/18 z poddziałania 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Organizator:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Szczegółowe informacje opublikowane  zostały na stronie: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_informacyjne_9_1_4_oraz_9_2_4_07112018