+ 48 690 333 735

Dnia 17.10.2018r odbyło się posiedzenie Rady Programowej, na którym zostały ocenione wnioski w ramach naboru nr 1/2018/III i nr 2/2018/III.

W ramach konkursu nr 1/2018/III P 1.3.1 Rozpoczynanie działalności gospodarczej w sektorze rybackim

lista rankingowa nr 1: http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2018/10/Konkurs-nr-1.pdf

W ramach konkursu nr 2/2018/III P 1.3.3 Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy nie związanych z podstawową działalnością rybacką.

lista rankingowa nr 2: http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2018/10/Konkurs-nr-2.pdf

Poniżej przedstawiamy:

Protokół z posiedzenia Rady Programowej: http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2018/10/Protokół-17.10.2018r.pdf

Rejestr Członków Rady Programowej ze wskazaniem powiązań: http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2018/10/Rejestr-Członków-Rady-Programowej-ze-wskazaniem-powiązań-2.pdf