+ 48 690 333 735

Dnia 24.08.2018r odbyło się posiedzenie Rady Programowej, na którym zostały ocenione wnioski w ramach naboru nr 1/2018/II i nr 2/2018/II.

W ramach konkursu nr 1/2018/II P 2.2.2

TWORZENIE STAŁEJ I PRZENOŚNEJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ, HANDLOWEJ ORAZ EKSPOZYCYJNEJ ORAZ JEJ WYPOSAŻENIE

Lista rankingowa nr 1. (2)

W ramach konkursu nr 2/2018/II P 1.1.3

REWITALIZACJA ZBIORNIKÓW WODNYCH I TERENÓW PRZYLEGŁYCH O WALORACH REKREACYJNYCH, EDUKACYJNYCH I PRZYRODNICZYCH

Lista rankingowa nr 2. (2)

Przedstawiamy protokół z posiedzenia Rady Programowej oraz Rejestr Członków Rady Programowej ze wskazaniem powiązań

Protokoł nr 7

Grupy interesów