+ 48 690 333 735

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” zapraszamy wszystkich potencjalnych beneficjentów zainteresowanych realizacją operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu IV „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym ” Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, na bezpłatne szkolenia w zakresie:

  • Rozpoczynania działalności gospodarczej w sektorze rybackim,

  • Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką

Szkolenie to, będzie miało na celu przygotowanie potencjalnych wnioskodawców do aplikowania o środki w zakresie określonym w naborze. Poprowadzi je zewnętrzny szkoleniowiec .

Spotkanie odbędzie się w dniu 31.08.2018r. o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej, Plac Kościuszki 30

Serdecznie zapraszamy!

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o potwierdzenie swojej obecności do dnia 29.08.18r. do godz. 15:30, pod nr tel. 690-333-735 bądź osobiście w Biurze Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba” ul. Rynek 17, Przyrów.

Szkolenie realizowane jest w ramach Planu Komunikacji.