+ 48 690 333 735

Dnia 13 lipca 2018r (Piątek), Biuro RLGD „Jurajska Ryba”, zakończyło nabór wniosków o dofinansowanie. W ramach konkursów prowadzony był nabór na dwa przedsięwzięcia:

KONKURS nr 1/2018/II P 2.2.2

TWORZENIE STAŁEJ I PRZENOŚNEJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ, HANDLOWEJ ORAZ EKSPOZYCYJNEJ ORAZ JEJ WYPOSAŻENIE

Wpłynęły 4 wnioski na łączną kwotę: 239.586,00

1. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

2. Urząd Miasta i Gminy Żarki

3. Urząd Gminy Dąbrowa Zielona

4. Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie.

Limit dostępnych środków: 240.000,00 zł

KONKURS nr 2/2018/II P 1.1.3

REWITALIZACJA ZBIORNIKÓW WODNYCH I TERENÓW PRZYLEGŁYCH O WALORACH REKREACYJNYCH, EDUKACYJNYCH I PRZYRODNICZYCH

Wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę: 781.467,00 zł

1. Urząd Gminy Żytno

2. Urząd Gminy Przyrów

3. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

4. Urząd Gminy Irządze

5. Urząd Gminy Lelów

6. Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

Limit dostępnych środków: 790.000,00 zł