+ 48 690 333 735

Dnia 25.06.2018r odbyło się posiedzenie Rady Programowej RLGD „Jurajska Ryba”, na którym zostały ocenione wnioski w ramach naboru nr 1/2018/I; 2/2018/I; 3/2018/I

KONKURS nr 1/2018/I   P 1.3.2

UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W SEKTORZE RYBACKIM ORAZ ZDOBYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH ZWIĄZANYCH Z SEKTOREM AKWAKULTURY I RYBOŁÓWSTWA.

Lista wniosków wybranych: Lista rankingowa nr. 1 –  http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2018/10/Lista-rankingowa-nr-1.pdf

KONKURS nr 2/2018/I   P 1.3.4

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SEKTORA RYBACKIEGO

Lista wniosków wybranych: Lista rankingowa nr 2.

KONKURS nr 3/2018/I   P 1.3.1

ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SEKTORZE RYBACKIM

Lista wniosków wybranych nr 3: http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2018/07/Lista-rankingowa-nr-3.pdf

Poniżej przedstawiamy:

Protokół z posiedzenia Rady Programowej : Protokół nr 6 z dnia 25.06.2018r.

Rejestr Członków Rady Programowej ze wskazaniem powiązań