+ 48 690 333 735

Dnia 21 Maja 2018r. Biuro RLGD „Jurajska Ryba”, zakończyło nabór wniosków o dofinansowanie. W ramach konkursów prowadzony był nabór na trzy przedsięwzięcia:

KONKURS nr 1/2018/I P 1.3.2

UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W SEKTORZE RYBACKIM ORAZ ZDOBYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH ZWIĄZANYCH Z SEKTOREM AKWAKULTURY I RYBOŁÓWSTWA.

Wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę: 62.738,80 zł

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „Amazonka” Ryszard Sosnowski

2. Gospodarstwo Rybackie Koniecpol – Marian Dziembor

Limit dostępnych środków: 160.000,00 zł

 

KONKURS nr 2/2018/I P 1.3.4

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SEKTORA RYBACKIEGO

Wpłynęły 4 wnioski na łączną kwotę: 539.463,00 zł

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „Amazonka” Ryszard Sosnowski

2. „Dwór Małgorzaty” – Małgorzata Kołodziej

3. PZW – okręg Częstochowa

4. F.H.U „Smażalnia pod lasem” Grzesiak Andrzej

Limit dostępnych środków: 600.000,00 zł

 

KONKURS nr 3/2018/I P 1.3.1

ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SEKTORZE RYBACKIM

Wpłyną 1 wniosek na łączną kwotę: 69.180,17 zł

1. Agnieszka Janik

Limit dostępnych środków: 500.000,00 zł