+ 48 690 333 735

Dnia 22.01.2018r odbyło się posiedzenie Rady Programowej RLGD „Jurajska Ryba”, na którym zostały ocenione wnioski w ramach naboru nr 1/2017/III; 2/2017/III; 3/2017/III

KONKURS nr 1/2017/III na przedsięwzięcie 2.1.1

Infrastruktura turystyczna i odpoczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury.

 Lista rankingowa nr 1 (22.01.18r)

KONKURS nr 2/2017/III na przedsięwzięcie 1.2.1

Rybacy, przedsiębiorcy branży rybackiej, organizacje społeczne i instytucje publiczne uczestnikami i/lub organizatorami wydarzeń lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych

Lista rankingowa nr 2 (22.01.18r.)

KONKURS nr 3/2017/III na przedsięwzięcie 2.2.1

Promocja specyfiki obszaru RLGD „Jurajska Ryba” w tym działania o charakterze rekreacyjnym, kulinarnym, kulturalnym, wystawienniczym.

Lista rankingowa nr 3 (22.01.18r.)

Poniżej przedstawiamy:

Protokół nr 5 z dnia 22.01.2018

Grupy interesów – Rada Programowa (22.01.18r)