+ 48 690 333 735

W dniu 15 Grudnia 2017r. Biuro RLGD „Jurajska Ryba”, zakończyło nabór wniosków o dofinansowanie. W ramach konkursów prowadzony był nabór na trzy przedsięwzięcia:

Konkurs 1/2017/III P 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i odpoczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury.

Wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę: 410.000,00 zł

Gmina Żytno

Gmina Żarki

Limit dostępnych środków: 410 000,00 zł.

Konkurs nr 2/2017/III P 1.2.1 Rybacy, przedsiębiorcy branży rybackiej, organizacje społeczne i instytucje publiczne uczestnikami i/lub organizatorami wydarzeń lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych.

Wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę: 90.000 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach

Gmina Irządze

Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej

Limit dostępnych środków: 90 000,00 zł.

Konkurs nr 3/2017/III P 2.2.1 Promocja specyfiki obszaru RLGD „Jurajska Ryba” w tym działania o charakterze rekreacyjnym, kulinarnym, kulturalnym, wystawienniczym.

Wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę: 188.900,00 zł

Gmina Żytno

Gmina Lelów

Gmina Janów

Miasto i Gmina Żarki

Dom Kultury w Koniecpolu

Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie

Limit dostępnych środków: 190 000,00 zł.