+ 48 690 333 735

Dnia 30.10.2017r odbyło się posiedzenie Rady Programowej RLGD „Jurajska Ryba”, na którym został ponownie oceniony, wniosek Agrofirmy Szczekociny w ramach naboru nr 1/2017/I, trwającego w terminie 08.05-26.05.2017r.

Konkurs nr 1/2017/I

Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów służących gospodarce rybackiej obszaru RLGD „Jurajska Ryba”, poprawa dostępności do tych obiektów, wyposażenie obiektów w sprzęt, urządzenia i/lub technologię.

Po ponownej ocenie, Wniosek Agrofirmy Szczekociny otrzymał 92 pkt. Liczba przyznanych punktów przez Radę Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba”, pomimo zmniejszenia się, nie wpłynęła na listę rankingową wniosków wybranych, a Agrofirma Szczekociny nadal zajmuje pierwsze miejsce.

Poniżej przedstawiamy protokół z posiedzenia Rady Programowej z dnia 30.10.2017r.

Protokół nr 4.

Grupy interesów z dn. 30.10.2017