+ 48 690 333 735

Dnia 03.10.2017r odbyło się posiedzenie Rady Programowej RLGD „Jurajska Ryba”, na którym został oceniony wniosek w ramach naboru nr 1/2017/II

KONKURS nr 1/2017/II, na przedsięwzięcie 2.2.2

TWORZENIE STAŁEJ I PRZENOŚNEJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ, HANDLOWEJ ORAZ EKSPOZYCYJNEJ ORAZ JEJ WYPOSAŻENIE

 

Lista rankingowa: Lista Rankingowa

Poniżej przedstawiamy protokół z posiedzenia Rady Programowej z dn. 03.10.2017r. 

Protokół

oraz Rejestr Członków Rady Programowej ze wskazaniem powiązań

Grupy interesów – Rada Programowa