+ 48 690 333 735

Dnia 26.06.2017r odbyło się posiedzenie Rady Programowej, na którym zostały ocenione wnioski w ramach naboru nr 1/2017/I i nr 2/2017/I.

Konkurs nr 1/2017/I Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów służących gospodarce rybackiej obszaru RLGD „Jurajska Ryba”, poprawa dostępności do tych obiektów, wyposażenie obiektów w sprzęt, urządzenia i/lub technologię.

Lista rankingowa Lista rankingowa nr 1

Konkurs nr 2/2017/I Infrastruktura turystyczna i odpoczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury

Lista rankingowa Lista rankingowa nr 2

Przedstawiamy protokół z posiedzenia Rady Programowej oraz Rejestr Członków Rady Programowej ze wskazaniem powiązań.

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej

Grupy interesów