+ 48 690 333 735

„Piknik rybny – organizacja imprezy promującej rybactwo na terenie Gminy Lelów”.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”.

Operacja w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Piknik rybny – to pierwsza w gminie Lelów tego typu impreza promująca rybołówstwo, przetwórstwo rybne i idee ekologii, poświęcona była wszystkiemu co związane jest z rybami, wodą i wypoczynkiem. Impreza odbyła się nad zbiornikiem wodnym w Lelowie i zgromadziła liczne grono miłośników rybołówstwa.