+ 48 690 333 735

„Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Dąbrowa Zielona – wzdłuż Kanału Lodowego (rzeki Wierciczki)”

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”.

Operacja w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Powstała ścieżka edukacyjna o szerokości na 2,5 m oraz długości ok. 1028 m zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Lodowego (rzeka Wierciczka) w miejscowości Dąbrowa Zielona wraz z małą architekturą turystyczną i informacyjną w postaci altany rekreacyjnej z miejscem odpoczynku dla turystów i mieszkańców. Na ścieżce zlokalizowano trzy tablice informujące o tradycji i kulturze rybackiej obszaru oddziaływania RLGD „Jurajska Ryba”, promujące zrealizowany projekt oraz dotyczące fauny i flory rzeki Wierciczki.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

17 grudnia 2018