+ 48 690 333 735

„Nasza Rybka” – cykl imprez plenerowych o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i kulinarnym promującym specyfikę obszaru RLGD „Jurajska Rybka”.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”.

Operacja w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Impreza została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury na Stawach Hodowlanych w Cielętnikach (gmina Dąbrowa Zielona).

Umiejętności

Opublikowano w dniu

25 stycznia 2019