+ 48 690 333 735

Badania ankietowe mieszkańców

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba”, zwraca się z prośbą o udział w badaniu ankietowym. Ankieta skierowana jest do mieszkańców i ma na celu pozyskanie informacji na temat warunków życia w gminach obszaru. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą...

Cykl „Warsztaty kulinarne z Jurajską Rybą” ZAKOŃCZONY.

W dniu 25 października br. w hotelu „AMAZONKA” w Zawadzie Pilickiej, odbyły się w ramach operacji własnej RLGD „warsztaty kulinarne z Jurajską Rybą” Tym samym nasze Stowarzyszenie zakończyło cykl 5 takich spotkań, w których udział wzięli przedstawiciele Kół Gospodyń...