+ 48 690 333 735

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju .

Informujemy, że na wniosek gmin członkowskich oraz w celu sprostowania omyłek pisarskich w treści LSR, podjęta została decyzja o aktualizowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z tym, prosimy o wnoszenie swoich uwag do proponowanych zmian, uwzględnionych w LSR,...