+ 48 690 333 735

„Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Lelowie”.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”.

Operacja w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Teren ten stworzony został z myślą o mieszkańcach i turystach gminy Lelów, którzy w ten sposób zyskali wspaniałe miejsce do odpoczynku w ciepłe letnie dni.