+ 48 690 333 735

Witacze w Gminie Żytno. Spójny system informacji i promocji obszaru RLGD „Jurajska Ryba”.

W czerwcu b.r. została zrealizowana operacja w zakresie działania „ Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. W ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „ RYBACTWO I MORZE” na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie SPÓJNY SYSTEM INFORMACJI I PROMOCJI OBSZARU RLGD „JURAJSKA RYBA”.

Na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej przez Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie i Województwo Śląskie w grudniu 2019 r. na kwotę: 21 292 zł zostało zrealizowane zadanie „Sąsiedzi zza miedzy-promocja obszaru RLGD „Jurajska Ryba”. W ramach projektu na terenie gminy Żytno zostały zamontowane 2 witacze w miejscowości Żytno i Maluszyn oraz 5 tablic informacyjnych w miejscowościach: Żytno, Silnica, Polichno, Silniczka i Borzykowa.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 sierpnia 2020