+ 48 690 333 735

Witacze w Gminie Przyrów. Spójny system informacji i promocji obszaru RLGD „Jurajska Ryba”.

Na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej przez Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie i Województwo Śląskie w grudniu 2019 r. zrealizowano operację w zakresie działania „ Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. W ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „ RYBACTWO I MORZE” na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie SPÓJNY SYSTEM INFORMACJI I PROMOCJI OBSZARU RLGD „JURAJSKA RYBA”.

W ramach projektu zostały zamontowane 3 witacze, umieszczone  w punktach wjazdowych na teren gminy Przyrów, w miejscowościach: Zalesice, Aleksandrówka i Wola Mokrzeska.

Zadanie ma na celu propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 sierpnia 2020