+ 48 690 333 735

Witacze w Gminie Dąbrowa Zielona. Spójny system informacji i promocji obszaru RLGD „Jurajska Ryba”.

Gmina Dabrowa Zielona informuje, że w związku z realizacją operacji pn. „Promocja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej RLGD „Jurajska Ryba” poprzez montaż witaczy na terenie Gminy Dąbrowa Zielona” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na terenie Gminy zostały zamontowane 4 nowe witacze.

Witacze zostały ustawione przy głównych drogach w miejscowościach Borowce, Dąbek, Lipie, Soborzyce.

Całkowity koszt projektu: 22 140 zł.

Dofinansowanie ze środków EFRM: 15 045 zł.

Dofinansowanie ze środków krajowych: 2 655 zł.

Realizacja zadania ma istotne znaczenie dla promowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Dąbrowa Zielona oraz znajdującej się na całym obszarze RLGD „Jurajska Ryba”. Poprzez spójny system informacji i promocji walorów regionu, przedsięwzięcie przyczyna się do upowszechnienia dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego regionu.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 sierpnia 2020