+ 48 690 333 735

Tablice informacyjne Gmina Lelów. Spójny system informacji i promocji obszaru RLGD „Jurajska Ryba”.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Lelów otrzymało pomoc finansową w wysokości 17 700,00 zł na realizację operacji  pt. „Spójny system informacji i promocji obszaru RLGD Jurajska Ryba na terenie Gminy Lelów” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujący cel: stworzenie spójnego systemu informacji i promocji obszaru RLGD Jurajska Ryba na terenie Gminy Lelów sprzyjającego promowaniu dziedzictwa kulturowego rybołówstwa, który przyczyni się do aktywizacji aktualnie uśpionej promocji poprzez zakup i montaż 17 gablot, każda z nich będzie promować obszar RLGD Jurajska Ryba. Tablice te będą służyły jako informacja i promocja obszaru. Wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 15 113,94 zł

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 sierpnia 2020